Bij het maken van een boeking of het gebruik van het platform is het belangrijk dat u bekend bent met de algemene voorwaarden (AV) van Bookatrekking.com. U kunt onze volledige algemene voorwaarden hieronder vinden.

In het algemeen


Bookatrekking.com biedt via de website www.bookatrekking.com verschillende boekbare trektochten en soortgelijke producten aan (hierna: producten).

Bookatrekking.com is een marktplaats waar consumenten en leveranciers (hierna: trekkingbedrijven, leverancier) elkaar ontmoeten. Bookatrekking.com fungeert uitsluitend als bemiddelaar tussen u en het trekkingbedrijf. Bookatrekking.com is geen contractpartij tussen u als klant en de leverancier en neemt daarom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor de voorwaarden van dit contract, noch direct noch indirect.

Bedrijfsgegevens


Bookatrekking.com is een particulier bedrijf met kantoren in Nederland, Sixmastraat 3, 8932 PA in Leeuwarden. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 71743650.

Toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden


Deze 'Algemene Voorwaarden', samen met ons 'Privacybeleid', zijn van toepassing op elk onderdeel van de website. Bezoekers van de website mogen de website alleen gebruiken onder de voorwaarde dat zij de Gebruiksvoorwaarden accepteren en het Privacybeleid lezen en begrijpen. Door de website of een deel daarvan te gebruiken, accepteert u dat u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid hebt gelezen en begrepen, en gaat u akkoord met alle onderdelen ervan.

Auteursrecht


Tussen u en Bookatrekking.com is de website beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. U verwerft geen rechten op de website en op enige namen, handelsnamen en onderscheidende tekens van welke aard dan ook (inclusief handelsmerken) die op de website worden gepubliceerd. U kunt toegang krijgen tot en de website bekijken, maar u mag deze niet opnemen in andere websites, en u mag deze niet kopiëren, presenteren, publiceren, downloaden, uploaden, verzenden of op enigerlei andere wijze kenbaar maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Garanties


Bookatrekking.com doet alle redelijke inspanningen om de juistheid van de informatie op de website te waarborgen, maar Bookatrekking.com biedt geen garanties. Bookatrekking.com kan de website en diensten te allen tijde corrigeren, wijzigen, aanpassen, verbeteren en andere wijzigingen aanbrengen zonder u hiervan op de hoogte te stellen, als bezoeker van de website, een reiziger of een trekkingbedrijf.

Registratie


Het gebruik van het Bookatrekking.com-platform kan in het algemeen anoniem plaatsvinden. Voor bepaalde vormen van gebruik van de website, zoals het maken van boekingen, is echter registratie vereist. Tijdens de registratie stuurt de gebruiker een elektronisch registratieformulier en stemt in met de Algemene Voorwaarden. De registratie bij Bookatrekking.com is pas voltooid nadat een bevestiging is verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Een natuurlijke persoon moet ouder zijn dan 18 jaar om zich te kunnen registreren.

Boekingsbeleid


Zodra u een aanbetaling heeft gedaan, is uw boeking gemaakt, ontvangt u een betalingsbevestiging en wordt de beschikbaarheid opnieuw gecontroleerd. Zodra uw trektocht is bevestigd, ontvangt u een boekingsbevestiging met alle details over de trektocht en contactgegevens. *Let op: Voor zelfgeleide wandeltochten in Europa, aangeboden door Bookatrekking.com Trips BV, gelden andere boekingsvoorwaarden.

U heeft de mogelijkheid om het resterende bedrag bij aankomst op uw bestemming te betalen. Dit kan een contante betaling of een betaling met creditcard zijn bij het kantoor van het opererende trekking bedrijf. Als u ervoor kiest om 100% aan Bookatrekking.com te betalen, zullen wij de financiën regelen met het opererende trekking bedrijf. *Let op: Voor zelfgeleide wandeltochten in Europa, aangeboden door Bookatrekking.com Trips BV, gelden andere boekingsvoorwaarden.

Annuleringsbeleid


U kunt uw reservering wijzigen door contact op te nemen met onze trekking experts om de mogelijkheden te bespreken. Extra kosten voor het wijzigen van de boeking kunnen van toepassing zijn.

U kunt uw trektochtreservering kosteloos annuleren als u ons ten minste 14 dagen voor de geplande vertrekdatum op de hoogte stelt. Als u binnen 14 dagen na uw startdatum annuleert, verliest u uw volledige boekingsbedrag. Neem contact met ons op om uw annulering te regelen.

Bookatrekking.com behoudt zich het recht voor om uw boeking te wijzigen naar een alternatieve trektocht zoals aangeboden door dezelfde lokale trekking operator.

Overeenkomst met leverancier


Als u een leverancier bent, is de overeenkomst met de leverancier op u van toepassing.

Betalingen


De betaling van uw aanbetaling zal uw data reserveren. Het openstaande bedrag kan rechtstreeks aan het trekking bedrijf worden betaald bij aankomst. Zo eenvoudig is het. Bij sommige trektochten moet de volledige betaling (100%) voor vertrek worden gedaan op de bankrekening van Bookatrekking.com B.V. Controleer voor het maken van de boeking nauwkeurig of de betreffende trektocht onder deze betalingsvoorwaarde valt.

Als u niet betaalt voor het geboekte product of als uw creditcard wordt ingetrokken, vervalt uw recht om het product te ontvangen. Een dergelijke situatie wordt beschouwd als een annulering en het annuleringsbeleid is van toepassing. Alle prijzen op Bookatrekking.com zijn per persoon en inclusief btw en alle andere belastingen. Lokale belastingen kunnen ter plaatse in rekening worden gebracht. De prijzen die door de leveranciers worden vermeld, kunnen onderhevig zijn aan speciale voorwaarden, zoals annuleringsvoorwaarden en terugbetalingsregelingen. Controleer voor het maken van de boeking nauwkeurig of de betreffende serviceovereenkomst onder aparte voorwaarden valt.

Gebruik van gegevens en gegevensbescherming


Zie ons Privacybeleid.

Delen van informatie met derden


Wanneer u een aankoop doet van een product dat wordt aangeboden op Bookatrekking.com, worden sommige of alle door u verstrekte gegevens doorgegeven aan de aanbieder van dat product om de juiste uitvoering van het geboekte product te waarborgen. Wanneer dit vereist is door autoriteiten of wettelijke instanties, zal Bookatrekking.com ook de gevraagde informatie verstrekken om te voldoen aan de wet. Bookatrekking.com behoudt zich hierbij het recht voor om dergelijke gegevens door te geven aan derden, autoriteiten, enzovoort.

Inhoud van derden en links naar andere websites


Bookatrekking.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inhoud van derden (inclusief activiteiten die beschikbaar zijn voor boekingsverzoeken en informatie met betrekking tot dergelijke activiteiten) die op de website beschikbaar kunnen zijn, en voor inhoud die gekoppeld is aan de website of waarnaar wordt gelinkt. Bookatrekking.com beveelt dergelijke inhoud niet aan of keurt deze niet goed en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud. Wanneer Bookatrekking.com links naar websites van derden plaatst, gebruikt u deze websites op eigen risico. We raden aan om het beleid van deze websites te lezen en te bekijken hoe deze websites mogelijk persoonlijk identificeerbare gegevens over u verwerken. Als u denkt dat er ongeoorloofde inhoud op de website staat, stuur dan een e-mail naar support@bookatrekking.com.

Aansprakelijkheid


Bookatrekking.com sluit zijn aansprakelijkheid uit. Bookatrekking.com treedt uitsluitend op als tussenpersoon tussen u en het trekking bedrijf. Bookatrekking.com is geen partij bij het contract tussen u als klant en de leverancier en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot de voorwaarden van dat contract, direct of indirect. Deelname aan een van de evenementen georganiseerd door de trekking bedrijven is voor eigen risico van de gebruiker. Wij sluiten, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, elke aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit het gebruik van deze website of de inhoud ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig direct of indirect verlies of schade, kosten of uitgaven, inclusief juridische kosten en uitgaven, die u oploopt in verband met het gebruik van deze website.

U vrijwaart Bookatrekking.com tegen alle vorderingen, rechtszaken, eisen, handelingen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten en uitgaven op volledige schadeloosstellingbasis) als gevolg van uw gebruik van de website. In geen geval zal Bookatrekking.com aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven, inclusief juridische kosten en uitgaven (direct of indirect) die u oploopt in verband met het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht


Het gebruik van deze website en het boekingsplatform valt onder het Nederlands recht. Elk geschil moet exclusief worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland.

Over ons

Bij Bookatrekking.com vind je de trekking die je leven onvergetelijk zal maken. Of je nu de Inca Trail wilt verkennen of de Kilimanjaro wilt beklimmen. Bookatrekking.com heeft een breed en gevarieerd aanbod van eersteklas trekkings. Hier worden geen valse beloftes gedaan. Transparante prijzen en boekingen worden direct vastgelegd. Zoek, vergelijk, boek en trek!
Lees meer over ons
Over ons